Ouderen tevreden over tehuis

Dat blijkt uit een rapport van het SCP waarin cijfers van 2000 en 2008 zijn vergeleken.

Ouderen zijn tevreden over de verzorging in bejaardenhuizen. Dat blijkt uit het gisteren verschenen rapport Zorg in de laatste jaren van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP onderzoekt de zorg in tehuizen elke vier jaar. Voor dit rapport werden de resultaten van de onderzoeken uit 2000 en 2008 vergeleken. Daaruit blijkt dat ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen ten opzichte van 2000 positiever gestemd zijn over de manier waarop het personeel met hen omgaat. Werknemers nemen de ouderen vaker serieus. De bewoners voelen zich vrijer om zelf te bepalen wanneer ze opstaan en klagen minder dat personeel hun kamer binnenkomt zonder te kloppen.

Minder tevreden zijn de ouderen geworden over de tijd die het personeel voor hen heeft. Bijna de helft vindt dat verzorgers te weinig tijd hebben om levensvragen te bespreken. Een iets kleiner aantal ouderen heeft ook kritiek op de haastige verzorging.

In totaal wonen er 165.000 ouderen in een instelling, circa 6 procent van alle 65-plussers. Van deze ouderen wonen er 100.000 in een verzorgingshuis, 65.000 in een verpleeghuis. Ondanks de vergrijzing neemt het aantal mensen dat naar een instelling verhuist al jaren af. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De mensen die deze zelfstandigheid niet meer aankunnen en uiteindelijk toch naar een instelling moeten, zijn hulpbehoevender dan vroeger. (NRC)