Maximum subsidies theater en muziek

Muziekensembles krijgen vanaf 2013 maximaal 960.000 euro subsidie per jaar. Voor theater, dans en muziek wordt het maximum 900.000. Het Fonds Podiumkunsten maakte vandaag de nieuwe subsidieregels bekend.

Het fonds hanteerde tot nu toe geen maxima. Voor een aantal gezelschappen betekent dat een forse achteruitgang. Het Internationaal Danstheater krijgt nu ruim 2,8 miljoen euro per jaar, de Stichting Nederlands Kamerkoor bijna 1,9 miljoen en theatergezelschap Orkater 1,5 miljoen. Zij zullen moeten bezuinigen of andere inkomsten vinden.

Als gevolg van de bezuinigingen op de cultuurbegroting heeft het fonds vanaf 2013 nog maar 24,5 miljoen euro te verdelen in plaats van 40 miljoen euro. Het fonds subsidieert nu 120 gezelschappen en daar komt vanaf 2013 nog een onbekend aantal bij dat buiten de structurele subsidie van het Rijk zal vallen. Directeur George Lawson van het Fonds Podiumkunsten verwacht vanuit deze hoek een „mogelijke extra druk” van maximaal 19,3 miljoen euro.

Van alle gezelschappen wordt vanaf 2013 geëist dat zij minimaal 20 procent van hun inkomsten zelf verdienen met kaartverkoop, sponsoring, donateurs of commerciële activiteiten. Subsidies van het fonds zijn voor twee jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van twee jaar.

Voor festivals wordt het maximum 300.000 euro. Dat is een serieuze bedreiging voor het Festival Oude Muziek, dat nu ruim 850.000 euro rijkssubsidie krijgt. Vanaf 2013 is het Holland Festival het enige wat nog rijksgeld krijgt. Van het fonds zullen ook Oerol en het Holland Dance Festival hooguit 300.000 euro krijgen.

Achtergrond subsidies: pagina 17