KIT sluit, ramp voor Afrika

Er is nog nauwelijks aandacht geweest voor een belangrijk gevolg van de bezuiniging op het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): de sluiting van de KIT-bibliotheek. Deze bibliotheek is een van de oudste van Nederland – gesticht in 1752 – en is met een collectie van ruim 1 miljoen documenten de belangrijkste wetenschappelijke bron van informatie over de koloniën en de koloniale geschiedenis van Nederland. Door sluiting verdwijnt de toegang tot dit unieke culturele erfgoed in elk geval voor lange tijd, zo niet definitief.

De bibliotheek verleent ook digitale diensten aan circa tweehonderd bibliotheken in Afrika. Voor deze bibliotheken is sluiting van het KIT een ramp. Sluiting van de KIT-bibliotheek betekent ook verlies van informatie over de derde wereld die noodzakelijk is voor goed buitenlands en ontwikkelingsbeleid. In een tijd van fact-free politics zou je bijna een bewuste actie vermoeden om de toegang tot deze informatie te blokkeren.

Prof.dr. John Mackenzie Owen

Emeritus hoogleraar documentaire informatiewetenschap aan de UvA

    • Prof.Dr. John Mackenzie Owen