ik@nrc.nl

Ik vergezel mijn vriendin bij het verstrooien van de as van haar overleden moeder op het strand.

Op de terugweg door de duinen zakken we neer op een bankje en onder het genot van een sigaretje en een fles van haar moeders favoriete wijn, halen we herinneringen aan haar op. Een geagiteerde voorbijganger onderbreekt onze mijmeringen met het bevel onmiddellijk te stoppen met roken. Willen we soms het hele duingebied in de hens zetten?

Ik begin verschrikt mijn sigaret uit te maken, maar mijn vriendin kijkt de man meewarig aan: „Meneer, waar windt u zich over op? Kijk!” Ze duwt de man de lege urn onder zijn neus: „We hebben een héle grote asbak.”

Juul Belvie

Ook een ikje maken? Max. 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Juul Belvie