correcties & aanvullingen

Op de kaart bij het artikel Gewoon iedereen registreren en fotograferen bij de grenzen (31 oktober, pagina 4 en 5) is de snelweg A1 bij De Lutte verkeerd aangeduid. De A1 bij De Lutte ligt in de provincie Overijssel, niet in Drenthe.