Corporaties krijgen 150 mln niet terug

De woningcorporaties krijgen de 150 miljoen euro die ze in 2008 en 2009 aan zogenoemde Vogelaarheffing voor probleemwijken hebben moeten betalen niet terug van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Dat heeft de Raad van State vanochtend bekendgemaakt.

De uitspraak van de Raad, waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is, staat haaks op een eerdere uitspraak van de Rechtbank Utrecht van een jaar geleden. Toen oordeelde de rechter dat de Vogelaarheffing onrechtmatig was en dat de rijksoverheid de 150 miljoen euro moest terugbetalen. Zowel het CFV als 76 vooral kleinere corporaties gingen vervolgens tegen deze uitspraak in beroep bij de Raad van State.

De Vogelaarheffing, vernoemd naar voormalig PvdA-minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (2007-2008), wordt geheven onder corporaties die niet actief zijn in de veertig ‘Vogelaarwijken’ om corporaties te ondersteunen die wel in deze gebieden actief zijn. De heffing werd ingesteld omdat de corporaties er zelf niet in slaagden een eigen fonds op te richten. Van 2008 tot 2010 ging het om 75 miljoen euro per jaar, tot de afschaffing van de regeling eind volgend jaar wordt de heffing afgebouwd naar 50 miljoen in 2011 en 25 miljoen in 2012.

In tegenstelling tot de rechtbank van Utrecht vindt de Raad van State dat de corporaties de Vogelaarheffing wel hadden kunnen zien aankomen in 2008 en er rekening mee hadden kunnen houden in hun begroting. De Raad acht de regeling niet in strijd met het recht op eigendom, ofwel het eigen beheer over eigen financiën van corporaties. Verder beschouwt de Raad de heffing ook niet als ongeoorloofde staatssteun volgens Europese regelgeving.