5,4 miljard

Het ministerie geeft het meeste uit aan wat het „doelmatige en duurzame energievoorziening” noemt (1,3 miljard). Het gaat dan bijvoorbeeld om het stimuleren van duurzame energieproductie en reductie van CO2-uitstoot. Aan innovatie wordt volgend jaar 814 miljoen uitgegeven, iets minder dan aan natuur- en regiobeleid.