Yoga helpt tegen lage rugpijn

Gedurende twaalf weken dagelijks yogaoefeningen doen helpt beter tegen chronische lage rugpijn dan een standaardbehandeling met beweeginstructies en oefeningen uitgelegd door de huisarts. Dat stelden Britse artsen vast in een onderzoek met meer dan 300 proefpersonen, waarbij de ene helft yogales kreeg en de andere helft de conventionele behandeling. Gisteren publiceerden ze erover in het medisch-wetenschappelijke blad Annals of Internal Medicine.

De deelnemers waren over het algemeen werkende vrouwen van middelbare leeftijd die gemiddeld al tien jaar last hadden van terugkerende rugpijn. Ze werden geworven via 39 huisartsenpraktijken in de omgeving van Leeds, en vervolgens willekeurig toegewezen aan de yogagroep of de standaardgroep.

De yogagroep liet na drie maanden een aanmerkelijke verbetering zien op een schaal die de mate van hinder weergeeft die iemand ondervindt van zijn rugklachten. In de schaal zit bijvoorbeeld verwerkt hoe snel iemand kan lopen, hoe lang die het kan volhouden te staan en hoe goed klusjes in en om het huis gedaan kunnen worden. Na drie maanden yogales waren de deelnemers ruim 3,6 punten verbeterd, ten opzichte van 1,2 punten verbetering in de controlegroep. Na afloop van de yogalessen bleef het gunstige effect bestaan. Drie en negen maanden erna was de verbetering respectievelijk 4 en 3,2 punten. De controlegroep bleef opnieuw achter met een verbetering van slechts 2,2 punten een half jaar na aanvang van de studie en 2,5 punten na een jaar.

Dat het effect van de yogalessen afnam in de tijd kan komen doordat een aantal deelnemers na afloop van de lessen ook stopte om zelf thuis oefeningen te blijven doen. In de eerste drie maanden van de studie deed 82 procent nog trouw thuis zijn oefeningen. Dat zakte naar 65 procent na een half jaar en verder tot 60 procent na een jaar.

Twaalf van 156 yogadeelnemers en twee van de 156 controledeelnemers rapporteerden dat zij na de behandeling meer pijn hadden dan ervoor. Soms hield die toename van klachten verband met de oefeningen, maar volgens de onderzoekers is yoga over het algemeen een veilige methode om het functioneren van de rug te verbeteren.