Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Wie schreef de brief van Mauro? Een reconstructie

De brief van Mauro, vanochtend afgedrukt in de Volkskrant.

Er was al één zinnetje dat deed vermoeden dat de brief die gisteren verscheen, en waarin Mauro Manuel de Kamer nog eenmaal vraagt om te mogen blijven, niet van de hand van Mauro was. “Laten we onze Waardebril nou eens opzetten,” stond er helemaal op het einde van de brief, vlak onder ‘Veel liefs Mauro’. Hoe kwam die brief eigenlijk tot stand?

Niet Mauro zijn woorden

In het AD zegt Mauro vandaag dat hij de brief inderdaad niet heeft geschreven, maar dat de brief afkomstig is van de stichting Defence for Children, de organisatie die Mauro ondersteunt. Mauro:

“Goed bedoeld van de stichting Defence for Children, maar het zijn niet mijn woorden.”

Wiens woorden zijn het dan wel? De telefoniste bij Defence for Children weet het. Een beetje. Ze heeft een briefje gehad met wat te zeggen als mensen bellen met deze vraag.

“Wij hebben hem niet geschreven. Dat heeft een tekstschrijver gedaan, maar het was niet ons initiatief. Wel staat Mauro 100 procent achter de brief.”

Voor meer vragen over de tekstschrijver en de rol van Defence for Children bij de brief moeten we bij Carla van Os zijn. Zij behartigt de belangen van Mauro onder de vlag van Defence for Children. Van Os:

“Het is inderdaad een tekstschrijver geweest die de brief heeft geschreven. Die heeft zich vrijwillig bij ons aangemeld omdat hij iets voor Mauro wilde doen. Wel heeft hij samen met Mauro de brief geschreven. Daar zijn ze een tijd mee bezig geweest en dat is een paar keer heen en weer geweest. Mauro staat dus wel degelijk achter de boodschap.”

Wie die tekstschrijver is? Dat is Ron Voskamp, inderdaad, de naam die naar voren komt als je “Waardebril” googelt. Daarover later meer.

Team Mauro

Voskamp maakt deel uit van Team Mauro, een groep mensen die op eigen initiatief wat wilden doen voor de 18-jarige Angolese asielzoeker. Volgens Voskamp is er dan ook geen sprake van één tekstschrijver. Voskamp:

“Ik heb de hoofdlijnen van de brief uitgezet, maar eigenlijk hebben we de brief met zijn allen geschreven. Team Mauro bestaat uit mensen uit de nabije omgeving van Mauro, vooral van voetbalvereniging Oostrum, die het beste met hem voor hebben. Toen ik 1,5 week geleden in de krant over Mauro las heb ik ze benaderd om te helpen. Ik wilde graag iets doen voor Mauro.”

Op die manier kwam Voskamp bij Team Mauro terecht en tijdens een brainstormsessie besloten ze een brief, in naam van Mauro, te schrijven om nog eenmaal voor het debat van vanmiddag de aandacht te vestigen. Voskamp:

“Mensen in Team Mauro stonden dicht bij Mauro en kennen zijn verhalen over voetbal en koninginnedag. Vandaar dat dat in de brief is gekomen. En brieven worden zo vaak door ghostwriters geschreven. Overigens hebben we ons wel gebaseerd op een oude brief van Mauro, die hij eerder naar minister Leers heeft gestuurd. De tekst is nog een paar keer heen en weer gegaan. De eindredactie is gedaan door Defence for Children. Die hebben het mandaat van de familie en het contact met het ANP.”

Of Mauro de brief zelf heeft gelezen weet Voskamp niet. En Carla van Os wijst voor alle andere vragen over dit onderwerp naar de directeur van Defence for Children, Aloys van Rest. Van Rest:

“Mauro heeft de brief niet woordelijk kunnen toetsen. Wij hebben het initiatief, ingebracht door derden, voorgelegd aan de pleegouders van Mauro. Die hebben ons het akkoord gegeven dat wij de eindredactie en verantwoordelijkheid op ons namen. Wij hebben de inhoud van de brief getoetst aan de lijn van de eerdere brief van Mauro en zijn akkoord gegaan met de strekking.”

Duidelijk. Mauro heeft de brief niet gelezen, hij is geschreven door een groep burgers die ‘belangeloos wat wilden betekenen’ en gecontroleerd en verspreid door Defence for Children. En te makkelijk overgenomen door verschilllende media (inclusief nrc.nl).

Wat is een Waardebril?

Er rest echter nog een vraag. Wat is in hemelsnaam een Waardebril en hoe kwam dat zinnetje in de brief? Voskamp weet het antwoord.

“De Waardebril is de titel van een studie waar ik al tweeënhalf jaar mee bezig ben. Door de Waardebril op te zetten herken je menselijke waarde. En de hele discussie over Mauro gaat over menselijke waarde, dat is waarom ik me er zo bij betrokken voel en me heb aangemeld bij team Mauro. Met een Waardebril op zie je wat belangrijk voor jou is, maar ook voor je omgeving. Op die manier geeft het richting aan je toekomst.”

De Waardebril is dus een soort van denk- en handelswijze van Voskamp. En hij maakte het als een soort slogan voor de activiteiten van Team Mauro. Voskamp:

“Tijdens de brainstorm met Team Mauro heb ik ‘Laten we onze Waardebril nou eens opzetten’ als een soort leus geintroduceerd. Die hebben we ook op een flyer gezet die we bij het CDA-congres hebben uitgedeeld en ik heb het vanmiddag in een speech gebruikt. In de brief wilden we graag de link maken tussen die dingen, dus daarom hebben we het erbij gezet.”

En dat dat zinnetje helemaal uit de toon viel met de rest van de brief? Was dat een poging om ‘De Waardebril’ een beetje onder de aandacht te brengen?

“We moesten handelen in snelheid en hectiek en zijn natuurlijk geen doorgewinterde communicatiemensen. We zijn gewoon een groep mensen die het beste met Mauro voor hebben. Het stukje met de Waardebril was onderdeel van onze slogan, dat leek ons goed om erbij te zetten. Mijn studie wordt weliswaar een boek, maar die is gewoon gratis te downloaden. De echte waarde van het boek is een andere waarde dan geld.”