Trafigura houdt iets achter

Het boek van Jaffe Vink, dat werd besproken in NRC Handelsblad van 28 oktober, past precies in de juridische ramkoers van Trafigura. Het is ook opmerkelijk getimed, vlak voor het hoger beroep. Ruis komt Trafigura goed van pas.

Over het gif bestaat evenwel geen twijfel. Trafigura wist tot in de hoogste kringen dat het ging om uitzonderlijk en gevaarlijk afval. Greenpeace kreeg interne e-mails in handen, waarin Trafigura de woorden „toxic caustic” en „hazardous nature” gebruikte om het afval te omschrijven.

Greenpeace deed aangifte. Het in Nederland geregistreerde Trafigura nam bewust het risico op schade voor mens en milieu in een ontwikkelingsland. Vorig jaar werd Trafigura schuldig bevonden aan de illegale export van afval naar Ivoorkust. Het hoofdverweer van Trafigura is telkens dat er geen onomstotelijk bewijs is dat er doden zijn gevallen. Dit is een handige afleiding, om niet in te hoeven gaan op milieudelicten.

Vink doet wat hij anderen verwijt. Hij bespreekt alleen feiten die passen bij zijn conclusie. Het gedrag van Trafigura laat hij links liggen. Hij stelt de zuurgraad, de giftigheid en de dodelijkheid van het in Ivoorkust gedumpte afval van Trafigura ter discussie, maar de vraag wat Probo Koala precies heeft gedumpt in Ivoorkust en aan welke gevaren Trafigura de inwoners van Abidjan en het milieu opzettelijk heeft blootgesteld, blijft onbeantwoord. Ook Vink moet zich baseren op indirecte informatie. Trafigura, de maker van het afval, houdt informatie achter. Multinationals komen vaak straffeloos weg met milieudelicten. Greenpeace blijft Trafigura weerwoord bieden.

Marietta Harjono

Campagneleider ‘giftige stoffen’ van Greenpeace Nederland