Topman, geen ondernemer

Over de doden niet dan goeds – zo ook over Morris Tabaksblat (NRC Handelsblad, 24 oktober), behalve dat hij geen ‘oud-topondernemer’ was, zoals de kopregel vermeldt. Verdienstelijk topman, ja. Verdienstelijk topmanager, ja, maar geen ondernemer in de betekenis en gevoelswaarde van dit woord. Topmanagers zijn precies dat: managers. Ondernemers ondernemen voor eigen rekening en risico. Slordig gebruik van de woorden ‘ondernemer’ en ‘manager’, als ware het synoniemen, leidt in discussies over topinkomens telkens tot onnodige verwarring.

Hans Spoor

Zeist

    • Hans Spoor Zeist