Toezicht op pensioenen verscherpt

DNB wil interne toezichthouders, zoals leden van visitatiecommissies, kunnen toetsen op deskundigheid en desnoods uit hun functie kunnen ontheffen.

De Nederlandsche Bank (DNB) wil het toezicht op pensioenfondsbesturen aanzienlijk verscherpen. DNB wil interne toezichthouders, zoals leden van visitatiecommissies, kunnen toetsen op deskundigheid en desnoods uit hun functie kunnen ontheffen.

DNB schrijft dat in reactie op het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen van minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) dat vrijdag in de ministerraad besproken is. Het wetsvoorstel voorziet in kwalitatieve versterking van pensioenfondsbesturen door daar externe deskundigen aan toe te voegen. Nu bestaan die besturen overwegend uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Een tweede in het voorstel genoemde mogelijkheid is de vorming van pensioenfondsbesturen die uitsluitend uit externe deskundigen bestaan. Die besturen moeten worden gecontroleerd door toezichthouders van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Naast versterking van het bestuur krijgen volgens het wetsvoorstel gepensioneerden altijd recht op een plek in het bestuur. Pensioenfondsen moeten voortaan in hun jaarverslag verslag doen over de effecten van hun beleggingen op milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Volgens Kamp is die versterking onder meer nodig omdat de financiële markten steeds complexer worden. (NRC)