'OM kansrijk bij vervolgen Stapel'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een redelijke kans de frauderende sociaal psycholoog Diederik Stapel succesvol te vervolgen. Dat zegt Theo de Roos, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Tilburg, dezelfde universiteit waar Stapel was aangesteld.

De universiteiten van Tilburg en Groningen hebben gisteren aangifte gedaan tegen Stapel wegens valsheid in geschrifte en oplichting; minstens dertig wetenschappelijke artikelen van de voormalige hoogleraar bevatten gefingeerde data. De Roos: „Het fingeren van onderzoeksgegevens en die als werkelijke data op papier zetten is in elk geval valsheid in geschrifte, een strafbaar feit.” Daarbij heeft Stapel vele wetenschappers misleid, zegt De Roos: „En dat is wat in het wetsartikel over oplichting ouderwets wordt aangeduid als ‘listige kunstgrepen’. Door deze oplichting zijn mensen misschien niet rechtstreeks financieel benadeeld, maar er zijn wel veel gedupeerden.”

Het OM kan desondanks besluiten dat vervolging ‘niet opportuun’ is, bijvoorbeeld omdat een strafzaak weinig toevoegt aan de civiele sancties. „Het is sterk de vraag of bijvoorbeeld een taakstraf voor Stapel veel oplevert aan straf en afschrikking”, zegt de Amsterdamse advocaat Lex Bruinhof. Die doet „een paar keer per jaar” wetenschappelijke fraudezaken, die doorgaans worden afgehandeld volgens de richtlijnen van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI): „Die regeling voldoet in de praktijk goed.”

In het nieuws: pagina 4 en 5