Nee tegen dat euroakkoord leidt tot chaos in Europa

Economen als Arnoud Boot en Flip de Kam dringen er bij de PvdA op aan nee te zeggen tegen het op de eurotop gesloten akkoord. Deze adviezen zijn gevaarlijk. Zegt Nederland nee, dan valt met zekerheid te voorspellen dat het Europees akkoord valt en chaos uitbreekt in Europa. Vergeleken bij de Griekse val – en wat daarna zal volgen– is de val van Lehman Brothers nog een schijntje.

Het akkoord is zeker niet ideaal. Het toont aan dat de politiek het internationale bankwezen erkent als gelijkwaardige onderhandelingspartner. Dit is een schandelijke situatie. We worden in feite geregeerd door banken en regeringen. De lafheid van de Europese leiders en hun consequente toepassing van de ‘eigen land eerst’-leer hebben Europa aan de rand van de afgrond gebracht.

De fundamentele oorzaak van de problemen is dat de Economische en Monetaire Unie een uitsluitend monetaire en geen economische unie is. Veel economen hebben zich opvallend stil gehouden toen dit gedrocht tot stand werd gebracht.

We zitten met elkaar in dit schuitje. Getracht moet worden een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Boot stelt voor daarbij het IMF in te schakelen. Dit betekent dat Europa onder curatele komt te staan van de VS. Wie de blik enigszins wijder houdt dan de strikt economische, ziet in dat dit politiek volstrekt onacceptabel is. Europa moet zelf uit het dal klimmen. Nodig is dat op Europees niveau een kernregering tot stand wordt gebracht, een regering die democratisch wordt gecontroleerd door een Europees parlement.

Europa staat voor een tweesprong. Het probleem is primair politiek. We moeten kiezen tussen nog lange tijd moeizaam ‘doormodderen’ en de snelle chaos. De politiek moet zich richten op de politieke en sociale structuur van Europa. Daarbij kan de PvdA een kleine rol spelen; niet door nee te zeggen tegen het Europese akkoord.

J. Th. Degenkamp

Em. hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen