Israël versnelt bouw 2000 woningen Westbank en Jeruzalem

Archiefbeeld van de bouw van vijftig nieuwe woningen in de nederzetting Ariel op de Westbank, 27 september 2010. Foto AFP / Jack Guez

Israël gaat de bouw van bijna tweeduizend nieuwe woningen in delen van de Westbank en oostelijk Jeruzalem versnellen.

Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een verklaring laten weten, meldt persbureau Reuters. Op 15 augustus keurde Jeruzalem de bouw van 277 woningen op de Westbank al goed. Eerder die maand besloot het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken ook al tot de bouw van meer dan vierduizend appartementen in het Arabische oostelijke deel van Jeruzalem.

Die plannen werden door de internationale gemeenschap, in het bijzonder het Midden-Oosten-Kwartet (de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie en de Verenigde Naties), gezien als een groot gevaar voor het in het slop geraakte vredesproces. Zij riepen op deze “contraproductieve” handelingen te staken.

Het versnellen van de bouw is een vergelding voor het UNESCO-lidmaatschap dat de Palestijnen gisteren toegekend kregen , laat een anonieme bron binnen de Israëlische regering weten aan persbureau AFP. Ook worden de geldstromen uit Israël naar de Palestijnse Autoriteit in ieder geval tijdelijk stopgezet.

De bouw van nieuwe woningen in de bezette gebieden heeft te maken met het nijpende woningtekort in Israël, maar ook al met de eenzijdige Palestijnse gang naar de Verenigde Naties eind september. Daar diende de Palestijnse Autoriteit een verzoek in om een Palestijnse staat internationaal te laten erkennen.

Jeruzalem was sterk gekant tegen deze gang van zaken. De regering van Netanyahu is van mening dat alleen door onderhandelingen het vredesproces herstart kan worden. Volgens de Palestijnen “bliezen” de Israëliërs het vredesproces op door te blijven bouwen op Palestijns gebied. De Palestijnse Autoriteit heeft laten weten opnieuw aan de onderhandelingstafel aan te schuiven als Israël overgaat tot een bouwstop op Palestijns gebied. Israël daarentegen wil alleen met de Palestijnen onderhandelen als er vooraf geen voorwaarden worden gesteld.

Volgens buitenlandredacteur Carolien Roelants van NRC Handelsblad maakt de bouw van de nieuwe woningen op Palestijns gebied deel uit van een politiek steekspel. In september vertelde zij dat Israël met de bouw de Palestijnen wil dwingen om zonder voorwaarden vooraf te onderhandelen over het vredesproces en een Palestijnse staat. Roelants:

“Israël zegt steeds: de Palestijnen plegen alleen maar obstructie door naar de VN te gaan en te weigeren om te onderhandelen. Jullie zijn degenen die fout zijn, willen de Israëli’s hiermee zeggen. De Israëli’s laten zien dat ze niet van plan zijn in te gaan op de Palestijnse eis om de bouw in de nederzettingen weer te bevriezen. Ze zeggen: wij willen wel onderhandelen, maar zonder voorwaarden vooraf. De internationale gemeenschap doet er alles aan om de Israëliërs en de Palestijnen weer om de tafel te krijgen, maar door deze stap van Israël weet je zeker dat de Palestijnen niet gaan praten. Zij vinden dat Israël met het bouwen van woningen voor kolonisten hun staat wordt ‘weggebouwd’. Israël creëert hiermee feiten op de grond.”

    • Hans Klis