CU wil hooliganheffing voor voetbalclubs

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie wil dat voetbalclubs meebetalen aan de inzet van politie tijdens wedstrijden.

De fractie vindt dat clubs niet vrijgesteld moeten worden van de heffing die het kabinet wil invoeren om de kosten van de politie-inzet bij festivals en evenementen te dekken. Kamerlid Carola Schouten heeft hiertoe een amendement ingediend, dat vanmiddag in de Tweede Kamer zou worden besproken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De politie is jaarlijks zo’n 300.000 manuren kwijt voor de inzet rondom wedstrijden in het betaald voetbal, berekende het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme dit jaar. Voetbalclubs zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion, de politie voor het gebied eromheen. „Dat kost miljoenen”, aldus Schouten in een persbericht. „Bovendien kunnen deze agenten hierdoor niet worden ingezet voor andere politietaken. Daarom pleit ik voor een hooliganheffing.”

Het kabinet Rutte wil dat de kosten van politie-inzet bij commerciële evenementen vanaf 2012 worden doorberekend aan de organisatie van evenementen.

Sportwedstrijden zijn door het kabinet van de heffing vrijgesteld in het wetsvoorstel, dat naar verwachting eind deze maand naar de Kamer wordt gestuurd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in september een negatief advies gegeven over het wetsvoorstel. Doordat 62 procent van de totale kosten van politie-inzet bij evenementen naar voetbalwedstrijden gaat, wordt volgens de VNG met de geplande heffing „geen betekenisvolle reductie” van politiekosten gerealiseerd.