Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

CDA: Mauro mag in Nederland aanvraag studievisum afwachten

Mauro voor de NOS-camera.

Mauro moet de aanvraag van zijn studievisum in Nederland kunnen afwachten. Dat vindt de voltallige CDA-fractie, zo maakte fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zojuist bekend.

Van Haersma Buma zei dat zijn fractie het “maximale” wil doen om ervoor te zorgen dat Mauro in Nederland kan blijven. De CDA-fractie wil dat Mauro in Nederland een studievisum aanvraagt en gaat ervan uit dat minister Leers snel op dat verzoek moet kunnen antwoorden. Hij lichtte het nieuwe standpunt van zijn fractie als volgt toe:

“Na de storm die er rond Mauro is ontstaan kun je niet van hem verwachten dat hij nog naar Angola teruggaat. [...] We hebben goed geluisterd naar het congres, dat heeft gezegd: kijk wat je nog voor Mauro kunt doen. [...] Wat er rond Mauro is gebeurd laat ons ook niet koud.”

Van Haersma Buma verwacht dat de Tweede Kamer het voorstel van de CDA-fractie zal steunen. “Als de Kamer reëel is, steunen ze dit, want we zullen zien dat dit de enige keus is.”

Onze verslaggever Derk Stokmans, die voor NRC Handelsblad de kwestie rond Mauro volgt, denkt dat de CDA-fractie dit compromis van tevoren met CDA-minister Leers van Immigratie en Asiel heeft bekokstoofd:

“Je kunt ervan uit gaan dat dit is afgestemd met minister Leers en ook met de coalitiegenoten VVD en PVV, die hierover vermoedelijk niet moeilijk zullen gaan doen.”

Minister Leers, coalitiegenoot VVD en gedoogpartner PVV zullen dan ook waarschijnlijk geen bezwaar maken tegen de uitzondering op de regel waar het CDA nu om vraagt.

D66: oplossing is geen oplossing

Het is niet waarschijnlijk dat de oppositie genoegen neemt met de door het CDA voorgestelde oplossing. D66-Kamerlid Gerard Schouw noemde het CDA-standpunt voor de camera’s van RTL Z “helemaal geen oplossing”. “Het is absoluut geen oplossing voor Mauro, want het blijft onduidelijk of hij nu wel of niet kan blijven”, aldus Schouw.

Hoe de kwestie-Mauro vandaag in Den Haag verder gaat is nog onduidelijk. De oppositie zal vanmiddag in de Kamer vragen om heropening van het debat over Mauro. Daarvoor zal voldoende steun zijn, maar de vraag is wanneer een nieuw debat gevoerd kan worden. Ook is nog onduidelijk of het parlement vanmiddag stemt over de donderdag door de oppositie aangehouden moties die minister Leers vragen Mauro en vergelijkbare gevallen een verblijfsvergunning te geven.