Vijftig jaar geleden barstte de NRC ook van de fouten

Het artikel van Stan Verhaag in NRC Handelsblad van 28 oktober, ‘NRC barst van de fouten. Waar is de eindredactie?’, geeft veel fraaie details, maar vertelt niets nieuws. Vijftig jaar geleden, op 24 april 1961, kwam ik als medewerker bij de NRC – toen nog zonder ‘Handelsblad’ – kennismaken met hoofdredacteur Stempels. Na enkele minuten kwam de chef van de zetterij binnen, zoals het hoort gekleed in overall met vlekken van de drukinkt. Voor het begrip van het volgende gesprekje dient men te beseffen dat de positie van de zettersbaas ongeveer dezelfde was als die van de stuurman op de grote vaart ten opzichte van zijn kapitein.

„Mijnheer Stempels, in de Waalhaven heeft zojuist een aanvaring plaatsgevonden en ik vind dat dat mee moet in de editie van vandaag.” Stempels zei: „Daar is het echt te laat voor, maar als het moet, zet er dan ‘Ongecorrigeerd’ boven.” Waarop de zettersbaas antwoordde: „Zullen we dat langzamerhand maar niet eens boven de hele krant zetten?”

Gérard Verlinden

Deventer