Titia Lont, 48 jaar, voormalig burgemeester van Wieringen

Utrecht : 29 oktober 2011 CDA najaarscongres. CDA-partijlid Lont. foto © Roel Rozenburg
Utrecht : 29 oktober 2011 CDA najaarscongres. CDA-partijlid Lont. foto © Roel Rozenburg

Waarom bent u hier? „Om een aantal bewindspersonen aan hun jasje te trekken over de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Hollands Kroon. En om het christelijk-sociaal geluid te laten horen.” Wat heeft regeringsdeelname het CDA gebracht? „De coalitie is een verstandshuwelijk. Het gaat meer om het pluche dan om de inhoud. Het is gedoemd om te mislukken. Dit is wel een goed zakenkabinet, maar met veel te weinig aandacht voor de zwakkeren. Sociale werkvoorzieningen bijvoorbeeld worden een kopje kleiner gemaakt. En hetzelfde geldt voor de bezuinigingen op het pgb en de Wajong. Het christelijk-sociaal geluid weerklinkt te weinig in de fractie, en in heel Nederland.” Heeft het CDA een leiderschapsprobleem? „Ja. Er is een vacuüm. Maxime Verhagen is vrij onzichtbaar, Ruth Peetoom is net in functie. Sybrand van Haersma-Buma is inhoudelijk deskundig, maar heeft niet het charisma voor het leiderschap. Was er maar iemand die in de startblokken stond, maar die is er ook niet echt. ” Wat moet de fractie besluiten over Mauro? „Voor een verblijfsvergunning stemmen. Het gaat mij om het bredere beleid inzake minderjarige asielzoekers. Daar moeten we socialer, humaner en christelijker mee omgaan.”