Naïef plan van Dichter des Vaderlands

Ramsey Nasr is kortzichtig.

We kunnen de relatie met de Palestijnen niet intensiveren zolang zij terroristen verheerlijken.

Nederland moet juist nu de relatie met de Palestijnen intensiveren, stelde Ramsey Nasr (Opinie, 21 oktober). Zijn uitspraken getuigen van een grote naïviteit of van een blinde steun aan terreur en de verheerlijking daarvan.

Het ware gezicht van de Palestijnen werd ons wederom duidelijk getoond bij de recente gevangenenruil tussen enerzijds Israël en anderzijds Fatah en Hamas. Topman Zahar van Hamas was de eerste om na deze ruil te stellen dat er juist meer Israëlische soldaten moeten worden gekidnapt om zo meer gevangen broeders vrij te krijgen. Daarmee, stelde Zahar, komen we een stap dichter bij het einde van de bezetting.

De gevangen terroristen werden door Hamas ontvangen als helden, opgevangen in een vijfsterrenhotel en huiswaarts gestuurd met elk tweeduizend dollar, betaald en geïnitieerd door minister-president Haniyeh (Hamas).

Dit illustreert dat Hamas nog altijd, en met goede reden, geregistreerd staat als een terroristische organisatie. Hamas is een organisatie die in haar manifest de vernietiging van de staat Israël nastreeft en dit streven ook tot uiting brengt met raketbeschietingen. Een tweestaten-oplossing staat volgens Hamas haaks op het ideaal van één Palestina en de vernietiging van de staat Israël.

Dit is de reden waarom de internationale gemeenschap alleen de Palestijnse Autoriteit omarmt als legitieme gesprekspartner namens de Palestijnen. Het is meer dan logisch dat de internationale gemeenschap Hamas als gesprekspartner negeert. Financiering van Hamas is ondenkbaar.

Toch kun je ook grote twijfels hebben over de keuze van de internationale gemeenschap, en dus ook Nederland, om de Palestijnse Autoriteit te omarmen als enige legitieme gesprekpartner van de Palestijnen. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit is tevens leider van Fatah. Ook dit is een beweging die, volgens haar Handvest, de vernietiging van de staat Israël nastreeft.

Het blijft helaas niet alleen bij woorden. De Palestijnse Autoriteit, die aanzienlijke bedragen ontvangt van de Europese Unie en Nederland, verheerlijkt dagelijks terrorisme, door middel van (kinder)programma’s op de staatstelevisie, en de Palestijnse Autoriteit geeft veroordeelde terroristen in Israëlische gevangenissen maandelijks grote sommen geld. Deze bijdrages worden mede betaald uit Europees subsidiegeld.

Hoe groter de aanslag, hoe groter het bedrag. Als een terrorist vrijkomt, zoals Hussan Badran, die verantwoordelijk is voor de dood van tientallen onschuldige burgers, wordt deze als held ontvangen in de gebieden van de Palestijnse Autoriteit. De terrorist en zijn familie, die op de staatszender werden verheerlijkt vanwege de offers die ze moesten brengen, ontvingen daarbij nog eens een premie van tweeduizend dollar.

Dit alles is in overeenstemming met de regels en wetten van de Palestijnse Autoriteit. Voor de grote helden, die verantwoordelijk zijn voor de dood van tientallen onschuldige burgers, geldt de eer dat straten en pleinen naar hen worden vernoemd.

Op basis van dit alles vraag ik onze Dichter des Vaderlands: waarom zouden we steun verlenen aan deze Palestijnse Autoriteit?

Een Palestijnse Staat die wordt gebouwd op fundamenten van haat en terrorisme dient noch het belang van Israël, noch dat van de Palestijnen.

De Palestijnse Autoriteit kan pas werkelijk een partner worden voor vrede als ze terroristisch denken uitbant.

Duurzame vrede kan niet worden bewerkstelligd als een van de partijen de ander uitsluit, als Hamas doorgaat met raketbeschietingen op onschuldige Israëlische burgers en als de Palestijnse Autoriteit doorgaat met het structureel verheerlijken en het financieren van terreur.

Joël Voordewind (ChristenUnie) is Tweede Kamerlid.