Mauro en euro zetten CDA en PvdA onder hoogspanning

Intussen zoekt het kabinet morgen óók naar een meerderheid voor het akkoord over de euro. Daarbij is de steun van de PvdA nodig.

De PvdA-fractie staat morgen voor een cruciale discussie over een fundamenteler onderwerp dan de Angolese jongen Mauro Manuel: het Europese reddingspakket voor de euro.

Weer staat de grootste oppositiepartij voor de vraag: helpen we het kabinet aan een meerderheid? Als die steun er niet komt, moet het kabinet met een minderheidsstandpunt naar Brussel terug, omdat gedoogpartner PVV tegen is. Dat zou pijnlijk zijn.

De Pvda heeft een sleutelpositie op een moment dat er veel frustratie in de partij leeft. Zij begint het zat te worden om steeds bij Europese onderwerpen voor een meerderheid te zorgen, maar in debatten over bezuinigingen of bijvoorbeeld Mauro geen poot aan de grond te krijgen. En wat hebben ze deze zomer teruggekregen voor de doorslaggevende steun aan het pensioenakkoord?

„Ik krijg ontzettend veel mailtjes om het EU-akkoord niet te steunen als Mauro niet mag blijven”, zegt financieel specialist Ronald Plasterk. „Dat begrijp ik goed, maar we hebben afgesproken om het akkoord op zijn eigen merites te beoordelen.”

Dus buigen de dertig fractieleden zich morgen – „met een open mind”, bezweert een andere PvdA’er – over de vraag of de uitkomst van de eurotop van vorige week hun steun verdient. Oud-Kamerlid Adri Duivesteijn was een van de eerste PvdA’ers die Mauro aan de euro verbond. Na het emotionele debat van donderdag riep de wethouder in Almere de fractie op het EU-pakket alleen te steunen als het kabinet opstapt.

„Dat was geen reactie uit frustratie. Een kabinet moet het op kernpunten eens zijn”, lichtte Duivesteijn vanochtend toe. „En de toekomst van het eurogebied is een kernpunt. Daarom moet de PvdA een bestuurlijke crisis veroorzaken en met die uitleg naar de kiezer gaan.” Een variant dus op de situatie in Slowakije: daar forceerde de oppositie een kabinetscrisis en ging daarna alsnog akkoord met het reddingspakket van 21 juli.

Nog een oud-Kamerlid deed van zich spreken. Paul Tang, in de fractie de voorganger van Plasterk, toonde zich gisteren bijzonder kritisch over het reddingspakket. Maar het akkoord verwerpen? Daar is hij niet voor, zei hij gisteren in Buitenhof, omdat de schuldencrisis dan naar heel Europa kan overslaan.

Plasterk wil pas morgen, tijdens het fractieoverleg, zijn mening geven. Premier Rutte belde hem donderdag. Zaterdag overlegde hij met minister De Jager (Financiën) op het CDA-congres. En vanmiddag wordt hij op De Jagers ministerie geïnformeerd „om ook de moeilijkste vragen van mijn fractie te kunnen beantwoorden”.

Comfortabel voor de PvdA is dat de uitwerking van het akkoord nog weken gaat duren. In de tussentijd kan Nederland nog proberen eigen accenten in die uitwerking te leggen. Dat biedt voor de PvdA de kans om niet alleen maar ja of nee te zeggen. Maar is dat voor de partij en haar slinkende achterban, gezien de oplopende frustraties, nog voldoende?

    • Erik van der Walle