Kapitale fout bij 'bad bank' meevaller voor Duitsland

De bad bank van Duitsland, Hypo Real Estate in München, heeft een boekhoudfout van 55,5 miljard euro ontdekt in het voordeel van de eigenaar: de Duitse staat. Volgens minister Wolfgang Schäuble (Financiën) dringt deze onverwachte meevaller de staatsschuld dit jaar met 2,6 procentpunt terug. Maar de rel is groot: wie is verantwoordelijk voor dit rekenfoutje?

De Hypo Real Estate is de Duitse bank die het hardst onderuit is gegaan met speculaties in Amerikaanse hypotheken, die de kredietcrisis in 2008 veroorzaakten. De staat moest ingrijpen om een ongecontroleerd bankroet te vermijden. Hypo Real Estate werd genationaliseerd en opgesplitst in een gezond deel, dat weer winst maakt, en een bad bank, waarin alle leningen en vorderingen zijn gestopt die niets of weinig waard zijn. De overheid heeft de bank met 7,7 miljard euro gesteund en staat voor 124 miljard euro garant.

Naar nu blijkt is het rotte deel van de bank iets minder vermolmd dan werd aangenomen. De boekhouders van Hypo Real Estate hebben 55,5 miljard euro te veel afgeschreven. „Dat is geen bedrag dat een huisvrouw in haar koektrommel stopt en vervolgens vergeet”, reageerde de oppositionele politicus Thomas Oppermann verbitterd. Hij eist van Schäuble opheldering over deze „kapitale blunder”.

De 55, 5 miljard euro, een vijfde van de Griekse staatsschuld, is meer dan Duitsland voor de begrotingen van Defensie en Onderwijs uittrekt. Menig Zuid-Europees land zou blij zijn met de meevaller. Duitsland ruziet over de verantwoordelijkheid voor deze on-Duitse slordigheid.