Kamp wil pensioenfondsbestuur deskundiger maken

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD) wil dat besturen van pensioenfondsen deskundiger worden. Hij wil daarnaast gepensioneerden meer zeggenschap geven. Dat blijkt vandaag uit een wetsvoorstel, meldt Novum.

In het wetsvoorstel ‘versterking bestuur pensioenfondsen’ is een optie gemaakt om pensioenfondsbesturen voortaan volledig te laten bestaan uit beroepsbestuurders, in plaats van uit een afvaardiging van werkgevers en werknemers. Die laatste moeten dan via een belanghebbendenorgaan het bestuur controleren.

De andere optie is om aan het bestaande bestuur van belanghebbenden externe deskundigen toe te voegen.

“Deelnemers en pensioengerechtigden moeten er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is en het geld goed beheert”, schrijft Kamp.

Afgelopen zomer stuurde de minister een voorontwerp van dit wetsvoorstel aan de Eerste en Tweede Kamer. Via een website kon iedereen reageren op de voorgenomen wijzigingen. Deze reacties zijn verwerkt in het wetsvoorstel.

Naast het versterken van het bestuur, krijgen gepensioneerden in het wetsvoorstel altijd recht op een plek in het bestuur. Pensioenfondsen moeten voortaan in hun jaarverslag verslag doen over de effecten van hun beleggingen op milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

Daarnaast wil Kamp de bureaucratie terugdringen met het wetsvoorstel. Hoe hij dat wil doen, wordt niet vermeld. Het voorstel wordt pas openbaar als het aan de Tweede Kamer wordt verstuurd. Nu ligt het voor advies bij de Raad van State.