Geen enkele partij gaat het CDA helpen

De VVD houdt vast aan het standpunt dat in de zaak van Mauro Manuel geen uitzonderingen moeten worden gemaakt. Dat zegt Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen, VVD-woordvoerder op het gebied van immigratie. Als Mauro Manuel een studievisum zou willen aanvragen, dan moet hij aan alle eisen voldoen, zegt zij.

Dat betekent dat Mauro in Angola zou moeten afwachten of hij het visum krijgt. Én dat hij moet terugkeren naar dat land als hij zijn studie niet zou halen. Van Nieuwenhuizen: „Het moet nooit een verkapte omweg zijn naar een verblijfsvergunning om voor Mauro uitzonderingen te maken waar hij geen recht op heeft.”

Met deze opstelling maakt de VVD het coalitiepartner CDA erg moeilijk. Die fractie is juist op zoek naar mogelijkheden om de strenge vereisten voor het studievisum te omzeilen. Zo’n tussenweg zou de CDA-dissidenten Ad Koppejan en Kathleen Ferrier tevreden kunnen stemmen. Zij dreigen anders morgen mee te stemmen met moties van de oppositie, waarmee de verdeeldheid binnen de CDA-fractie pijnlijk bloot kan komen te liggen.

Morgen komen in de Tweede Kamer moties in stemming die minister Gerd Leers op allerlei manieren oproepen om zijn besluit tot uitzetten te herzien, en die ervoor zorgen dat Mauro in Nederland kan afwachten of hij een studievisum krijgt. Eén motie bepaalt dat áls Mauro dat studievisum krijgt, hij daarna ook mag blijven, ongeacht of hij nu zakt of slaagt voor zijn opleiding.

Ad Koppejan heeft steeds gezegd dat hij zich niet kon voorstellen dat Mauro Manuel zou worden uitgezet. Dat zou volgens de VVD dus sowieso moeten gebeuren, al was het om zo’n studievisum aan te vragen. Van Nieuwenhuizen: „Het kan niet zo zijn dat, omdat het Mauro is, hij ineens niet aan de eisen hoeft te voldoen.”

De oppositiepartijen zijn kritisch over de manier waarop vicepremier Verhagen en fractievoorzitter Van Haersma Buma de aangenomen resolutie van het congres uitleggen. „Ik geloof nog in een ledenpartij, waar congressen niet voor jandoedel moties aannemen”, zegt PvdA-Kamerlid Hans Spekman daarover. Tofik Dibi (GroenLinks): „Bevreemdend, hoe Verhagen de fractie oproept om de motie naast zich neer te leggen.”

Dibi heeft ook aangekondigd dat hij het debat over de kwestie wil heropenen. Daar dient hij morgenmiddag een verzoek toe in. „Als er één partij vóór zou moeten zijn om het debat opnieuw te voeren, dan is dat het CDA”, zegt Dibi.

Als de CDA-fractie zich aan de aangenomen resolutie van het congres houdt, zegt hij, dan is een Kamermeerderheid ervoor om het asielbeleid voor jonge vluchtelingen anders in te richten. Dus vindt Dibi ook dat er een opschorting van het huidige beleid moet komen. „Stel dat het CDA-congres een voorstel had aangenomen om een wet over martelen te wijzigen. Dan ga je in de tussentijd toch ook niet door met martelen?” Of een meerderheid van de Tweede Kamer ervoor is om het debat te heropenen, moet morgen blijken.