‘CDA moet uitzetting opschorten zolang het niet weet wat het wil’

De ministers Leers, Van Bijsterveldt en Verhagen tijdens de behandeling van resolutie 14 over een "humaan beleid" voor minderjarige asielzoekers. Foto NRC / Roel Rozenburg

Tofik Dibi vindt dat het CDA moet pleiten voor een moratorium op het uitzetten van asielzoekers in plaats van te pleiten voor uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. “Je kunt niet zeggen: we willen een humaner beleid, maar nu even niet.”

Het CDA moet volgens Dibi, die vandaag sprak in het televisieprogramma Buitenhof, eerst voor zichzelf duidelijk krijgen wat de partij nu wil voordat het verder gaat met uitzettingen. Het GroenLinks-Kamerlid wees op een resolutie die gisteren op het CDA-congres met overgrote meerderheid is aangenomen. Daarin staat dat er een ‘humaan beleid’ moet komen voor minderjarige asielzoekers.

Mauro Manuel wordt in de resolutie niet bij naam genoemd. Maar volgens Dibi is duidelijk wat er wordt bedoeld. Mauro legt volgens hem een fout in de huidige regeling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers bloot. “Die resolutie zegt eigenlijk: voor Mauro en zijn lotgenoten willen we een ander asielbeleid formuleren.”

Dibi op zoek naar Kamermeerderheid voor heropenen Maurodebat

Het CDA worstelt volgens Dibi met de vraag hoe een oplossing te bereiken zonder dat de PVV de stekker uit de gedoogcoalitie trekt. Dibi heeft al aangegeven het debat over Mauro te willen heropenen omdat de resolutie van het congres een nieuw licht op de zaak zou werpen.

Als Dibi geen Kamermeerderheid voor het heropenen van het debat vindt, stemt de Kamer dinsdag over de vraag of Mauro mag worden uitgezet. De CDA-fractie heeft aangegeven erbij te blijven dat Mauro geen verblijfsvergunning kan krijgen. Alleen de ‘dissidente’ Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier keerden zich tegen het voornemen Mauro uit te zetten.