Waarom geen naam bij een stuk? Die staat er juist steeds vaker bij

Het valt ons op dat de laatste tijd steeds meer anonieme berichten in de krant staan, zoals ‘door een onzer redacteuren’. Ik vind dit vreemd en mis de persoonlijke verantwoording die een redacteur zou moeten nemen door zijn of haar naam bij een artikel te plaatsen. Het is toch zijn taak om duidelijkheid en objectiviteit uit te stralen en dat wordt ondermijnd door zijn naam weg te laten. Is deze praktijk ontstaan met het oog op mogelijk gevaar voor de redacteur in kwestie?

Abel Braaksma

Amsterdam

Steeds minder vaak een auteursnaam bij een stuk?

Dat is mij niet opgevallen. Al decennia gaat de trend juist de andere kant op: steeds méér artikelen worden met naam ondertekend. Dat geldt voor de hele Nederlandse journalistiek. Controleerbaarheid speelt daarbij inderdaad een rol, maar ook de wens om bronnen te laten weten tot wie ze zich kunnen richten. Maar ook: journalisten zijn schrijvende persoonlijkheden geworden, die hun naam bij een eigen stuk willen. Daar kan de krant dan weer eer mee inleggen.

De toeschrijving ‘door een onzer redacteuren’ betekent meestal gewoon dat een artikel geen primeur is of een anderszins bijzonder stuk. Heel soms komt het voor dat de identiteit van een auteur om veiligheidsredenen moet worden beschermd, zoals bij berichtgeving uit oorlogsgebieden of ‘gesloten landen’. Het gebruik van ‘door een onzer...’ wijst daar echter niet op. Uiteindelijk is de (hoofd)redactie aan te spreken op alle stukken in de krant, ook de ongesigneerde.

    • Abel Braaksma