NWO en data

Het ‘opeisen’ door NWO van onderzoeksdata en het algemeen toegankelijk maken daarvan voor andere onderzoekers (‘NWO eist onderzoeksdata op’, voorpagina, 12 oktober) moet hartelijk worden toegejuicht. Maar de achterliggende gedachte dat dit een drempel opwerpt tegen fraude, nu dat weer zo prominent in het nieuws is en vermoedelijk ook de aanleiding vormt, is een misvatting. De NWO zou beter moeten weten. Fraude gebeurt bij het fingeren van databestanden of delen daarvan. Als dat vakkundig wordt gedaan, komt er bij heranalyse hetzelfde uit als eerder.

Lieuwe Dijkstra

Deventer

    • Lieuwe Dijkstra