Maak vrienden! Geniet aanzien!

De gezondheid van jouw hersenen heb je zelf in de hand. Dat zegt de Nederlandse psychiater René Kahn in zijn nieuwe boek De tien geboden voor het brein.

Wat je moet doen en laten om je hart en bloedvaten gezond te houden, dat weten we wel na al die campagnes tegen vet en zout en voor bewegen. En dat we niet moeten roken als we geen kanker willen krijgen, dat snapt inmiddels ook iedereen. Maar hoe houd je je hersenen gezond?

Daar heeft René Kahn nu een boek over geschreven, een bescheiden boek, 150 bladzijden. Zijn dochter Sophie had het bedacht. Waarom schreef hij niet eens op wat goed en slecht is voor het brein?

René Kahn is psychiater en hoogleraar in het UMC Utrecht. Zijn wetenschappelijke werk gaat vooral over de biologische oorzaken van depressie en schizofrenie. Hij schreef er boeken over, ook voor niet-psychiaters die meer over die ziekten willen weten. In dit boek, De tien geboden voor het brein, gaat het bij hem voor het eerst niet over patiënten, maar over normale en gezonde mensen. Hij moest er wel even voor „uit zijn schil” komen.

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Vrijdag 28 oktober 2011, pagina 6 - 7. Abonnees kunnen het hele artikel hier lezen.

    • een onzer redacteuren