Kabinet blijft bij verhoging griffierecht

Burgers moeten volgend jaar fors betalen om naar de rechter te kunnen stappen, zij het minder dan het kabinet eerder had aangekondigd. Wie bezwaar maakt tegen een besluit over bijvoorbeeld sociale uitkeringen, studiefinanciering en huurtoeslag, betaalt vanaf juli volgend jaar 250 euro. Eerder noemde het kabinet een bedrag van 500 euro. De griffiekosten voor deze zaken zijn nu 41 euro.

Voor andere bestuurszaken wordt het tarief 400 euro (nu 152 euro); aanvankelijk had het kabinet 500 euro in gedachten. Armlastige mensen moeten daarvoor 125 euro betalen, hetzelfde bedrag als in het eerdere plan van het kabinet.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) stuurt het nieuwe wetsvoorstel maandag naar de Tweede Kamer. Op het eerdere voorstel kwam flinke kritiek van onder andere de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. De hoge griffierechten zouden mensen de toegang tot de rechtspraak ontzeggen. Mensen zonder inkomen of uitkering krijgen vrijstelling, staat in het wetsvoorstel. Burgers die zich in hoger beroep moeten verweren hoeven geen griffierecht te betalen.

De tarieven die het kabinet voorstelt zijn niet kostendekkend; in het regeerakkoord is afgesproken dat „de rechtspraak per 2013 wordt bekostigd door degenen die daar gebruik van maken”. Dat moest vanaf 2013 jaarlijks 240 miljoen euro opleveren. Een nieuwe regeling voor handelszaken moet de lagere inkomsten compenseren. Ondernemingen die een rechtszaak voeren waarbij het financiële belang groter is dan 5 miljoen euro, moeten meer gaan betalen dan aanvankelijk aangekondigd. Als het financiële belang boven de 50 miljoen euro uitkomt, wordt een rechtszaak nog duurder.

Opstelten stuurt de Kamer ook een ‘innovatieagenda’ voor efficiëntere gerechtelijke procedures. Er komt onder meer een digitale procedure bij de kantonrechter, waardoor digitaal en zonder advocaat een geschil kan worden voorgelegd. Binnen zes weken moet er uitspraak zijn.

    • Annemarie Kas