Is Voltooid Leven maatschappelijk vraagstuk?

Het wordt tijd dat de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Voltooid Leven duidelijkheid geven over de vraag of voltooid leven een individuele kwestie is of een breed maatschappelijk vraagstuk, waarmee artsen, politici, gelovigen en niet-gelovigen zich mogen bemoeien. Op het moment dat gekozen wordt om een burgerinitiatief te lanceren voor een tweede weg naast de euthanasiewet, wordt er de facto gekozen voor het maatschappelijke debat en moet niet gek worden opgekeken wanneer hierop kritiek komt.

Vragen over het levenseinde kunnen niet slechts individueel benaderd worden. Vragen over het levenseinde kunnen ook niet beantwoord worden vanuit het zelfbeschikkingsrecht. Levensvragen en doodsverlangen doen een appèl op de samenleving dat we mensen voldoende dragen voor wie het leven zwaar valt. Wat doen we als leven zinloos lijkt?

Achter de toenemende vraag naar euthanasie gaat schuil wat er in de samenleving leeft: eenzaamheid, uitsluiting, psychische en psychiatrische problematiek. In plaats van deze mensen een zelfgekozen levenseinde aan te bieden, zou er in Nederland veel meer aandacht moeten zijn voor de sociaal-emotionele situatie waarin veel mensen verkeren. Vragen over het levenseinde blijven een worsteling. Maar met deze worsteling valt beter te leven dan met een definitieve keuze voor de dood die nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Tweede Kamerlid ChristenUnie

    • Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink
    • Tweede Kamerlid Christenunie