Hooglerares? Dan ook lesbocontroleuse

Heleen Crul (1 oktober) en Ingrid van Alphen (21 oktober) pleiten voor herinvoering van vrouwelijke functienamen. Zij menen dat dit de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt zichtbaar maakt en bevordert. Twee argumenten pleiten tegen dit voorstel. Ten eerste worden de naam van de functie en een eigenschap van de functionaris verward. Daarbij wordt gekozen voor een enkele eigenschap van de functionaris, namelijk het geslacht, terwijl deze eigenschap niet per se relevanter is voor het uitoefenen van de functie dan alle andere kenmerken van functionarissen. Ten tweede zijn er meer groepen die in toenemende mate posities op de arbeidsmarkt veroveren en die ook zichtbare successen verdienen. In lijn met het voorstel zouden we dan gaan spreken over functies als Turkdirecteur, lesbocontroleuse, moslimpenningmeester, pensioenpostbode, Surivoorzitster en vadersecretares. Uit deze voorbeelden blijkt dat functies en eigenschappen van functionarissen twee afzonderlijke zaken zijn. Die eigenschappen kunnen een rol spelen bij de benoeming, prestaties en waardering van de functionarissen. Hun functies zijn dezelfde.

Fieke van der Lecq

Den Haag

    • Fieke van der Lecq