CDA-congres stemt voor Mauro-resolutie na aanpassingen

Utrecht : 29 oktober 2011 CDA najaarscongres, behandeling van r foto © Roel Rozenburg
Utrecht : 29 oktober 2011 CDA najaarscongres, behandeling van r foto © Roel Rozenburg Minister Gerd Leers tijdens de behandeling van esolutie 14 over de uitzetting van minderjarige asielzoeker. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het ledencongres van het CDA heeft na aanpassingen gestemd voor de zogenoemde Mauro-resolutie.

Van de aanwezige leden stemde 84 procent voor en 16 procent tegen de resolutie. Deze gaat overigens niet alleen over Mauro, maar ook over de manier waarop omgegaan dient te worden met minderjarige asielzoekers die lang in Nederland wonen.

De resolutie in haar oorspronkelijke vorm riep op tot “een humaan beleid” ten aanzien van “jonge alleenstaande minderjarige vreemdelingen” en het beter benutten van de “capaciteiten van deze jonge mensen” ten behoeve van de samenleving. Ook verwees het document naar het huidige vreemdelingenbeleid als “kil” (bekijk hier alle resoluties; in het geval van Mauro, nummer 14).

Na aanpassingen, onder andere het verwijderen van de verwijzing naar het “kille vreemdelingenbeleid”, werd de resolutie aangenomen. Ook het partijbestuur adviseerde de leden voor te stemmen. Onze verslaggever Freek Staps noemt dat “heel verrassend”. Staps:

“In de resolutie stond nog steeds dat het uitzetten van jonge asielzoekers met of zonder diploma ongewenst is en niet strookt met de CDA-uitgangspunten. Aan de andere kant spreekt de resolutie na de wijzigingen niet meer over het ‘kille vreemdelingenbeleid’ van het kabinet. Nu wordt het streven uitgesproken humaan te zijn, daar kan niemand tegen zijn.”

Staps sprak ook Berend Janssen, de CDA’er die de tekst van de ‘Mauro’-resolutie had opgesteld. Hij vertelde Staps dat hij vanochtend samen met een aantal mensen van zijn afdeling had nagedacht over “hoe dit verder moest”. “Dat was dan toch een kwestie van politiek gevoel hè”, zei Janssen tegen Staps. “Anders had deze resolutie het niet gehaald”. De opstellers hebben de resolutie dus zelf aangepast om het congres mee te krijgen. Vanochtend heeft Janssen de wijzigingen gedeeld met partijvoorzitter Ruth Peetom, die vervolgens zei: “Dan gaan wij mee”.

Ondanks het aannemen van de resolutie blijft de CDA-fractie erbij dat de Angolese asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning kan krijgen. De uitspraak van het congres gaat niet om het individuele geval van Mauro, zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma kort na de stemming. “Het congres heeft geen oproep gedaan aan Gerd Leers om zijn besluit terug te draaien, en ook niet aan de fractie gevraagd om het besluit te veranderen”, stelde Buma. Wel moet er in de toekomst een beter beleid komen voor minderjarige vreemdelingen. “We moeten veel sneller duidelijkheid geven.”