Blinde vlek economen

Eduard Bomhoff (Opinie & debat, 22 oktober) geeft aan dat economen wel een lesje in bescheidenheid kunnen gebruiken en betoogt om naar het verleden te kijken. Alleen naar het verleden kijken zal echter niet voldoende zijn. Het probleem ligt fundamenteler. Economen hebben vijf blinde vlekken. Ze hechten weinig belang aan de rol van informatietechnologie (IT). IT is overal maar niet in de modellen van de economen. Daarnaast dienen economen hun belangrijkste variabelen onder de loep te nemen. Neem het Bruto Nationaal Product (BNP). Digitale producten en diensten worden niet meegenomen in de huidige berekening van het BNP. Ten derde dienen economen het denken over complexiteit te omarmen en te leren op welke wijze bijvoorbeeld natuurkundigen, chemici en biologen complexe systemen analyseren en bouwen. Verder zullen economen door het voortschrijdend gebruik van ‘social media’-technologie microgedrag van individuen kunnen relateren aan macrobeleid en andersom. Micro-economie en macro-economie zijn nu nog gescheiden paradigma’s. Tot slot zullen economen ontdekken dat het gedrag van mensen echt ‘bounded rational’ is, zoals de niet-econoom Herbert Simon al lang geleden heeft bewezen. Er zijn dus vele uitdagingen.

Eric van Heck

Hoogleraar informatiemanagement en markten, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit