Zijlstra wil uitleg van TU Delft over overheidsgeld

Volgens de accountant van de universiteit zou 112,8 miljoen euro onrechtmatig besteed zijn.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, VVD) wil van de TU Delft opheldering over mogelijke misstanden rond de besteding van publiek geld. De collegevoorzitter en de voorzitter van de raad van toezicht worden „op de kortst mogelijke termijn” gevraagd naar het departement te komen.

Zijlstra reageert op een artikel in NRC Handelsblad van zaterdag. Daarin wordt gemeld dat de TU Delft afgelopen jaren niet zorgvuldig is omgegaan met overheidsgeld. In 2007, 2008 en 2009 werd volgens de accountant van de universiteit 112,8 miljoen euro onrechtmatig besteed omdat Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. De TU Delft verloor ook miljoenen met vastgoedactiviteiten. Bij de afdeling vastgoed was volgens accountants een „verhoogd risico op onrechtmatige uitstroom van middelen” en kans op fraude en corruptie. Tegelijk zijn de regels voor bijverdienen ruim. Hoogleraren met een fulltimebaan en leden van het college van bestuur mogen één dag per week in tijd van de baas voor eigen beurs bijklussen. De inkomsten hoeven ze niet af te staan. De TU Delft heeft geen gedragscode ter bestrijding van nepotisme of ander niet-integer gedrag.

De fracties van VVD, PvdA en SP willen van Zijlstra weten of het artikel aanleiding is nader onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de bestedingen. Ook willen ze weten of de 300 miljoen euro overheidsgeld die de TU Delft jaarlijks krijgt, wel besteed dient te worden „voor het voeren van rechtszaken tegen de overheid en voor het betalen van bestuurlijke boetes voor te veel verdienende voorzitters”.

De fracties doelen op de korting van 19.000 euro die Zijlstra de TU Delft in 2010 oplegde omdat bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg in 2009 meer verdiende dan de Balkenendenorm. De boete kwam uit de universiteitskas. Van den Berg zat in 2010 opnieuw boven de norm.