‘Verwarring binnen het CDA komt door achterstallig onderhoud’

De spanning binnen het CDA loopt op nu de stemming over het uitzetten van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel is uitgesteld. “Alle verwarring die nu weer zichtbaar is in de partij komt door achterstallig onderhoud. Waar staan we voor?” Dat zegt Paul Schenderling, één van de partijleden die is aangesteld om de nieuwe partijlijn te bepalen, vandaag in NRC Handelsblad.

Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zaten gisteren tijdens het debat en vlak voor het CDA-fractieoverleg ruim een half uur op de werkkamer van Koppejan voor overleg. Foto NRC / Roel Rozenburg
Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zaten gisteren tijdens het debat en vlak voor het CDA-fractieoverleg ruim een half uur op de werkkamer van Koppejan voor overleg. Foto NRC / Roel Rozenburg Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zaten gisteren tijdens het debat en vlak voor het CDA-fractieoverleg ruim een half uur op de werkkamer van Koppejan voor overleg. Foto NRC / Roel Rozenburg

De spanning binnen het CDA loopt op nu de stemming over het uitzetten van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel is uitgesteld. “Alle verwarring die nu weer zichtbaar is in de partij komt door achterstallig onderhoud. Waar staan we voor?” Dat zegt Paul Schenderling, één van de partijleden die is aangesteld om de nieuwe partijlijn te bepalen, vandaag in NRC Handelsblad.

Morgen congresseert het CDA in Utrecht en wacht een pijnlijke discussie over het lot van Mauro tussen kader en leden. De partij had dat dat graag anders gezien. Het CDA wilde gisteren onmiddellijk stemmen over de kwestie en ook over de moties van de oppositie om uitzetten tegen te houden. Maar dat liep anders. Het is de vraag of het congres de fractie zal oproepen om met de oppositie mee te stemmen zodat Mauro mag blijven.

In een opiniestuk in NRC schrijven CDA-dissident Ad Koppejan en Paul Schenderling dat het verval van politieke partijen de parlementaire democratie bedreigt. Politieke partijen zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden, schrijven de twee CDA’ers.

“Dit vraagt om radicale partijvernieuwing.”

In hun opiniestuk geven Koppejan en Schenderling een aanzet. Hieronder in verkorte versie weergegeven:

  1. In de eerste plaats zullen partijen zichzelf de fundamentele vraag moeten stellen wat hun primaire drijfveer is om politiek te bedrijven. Initiatieven binnen het CDA en binnen de PvdA waarbij men de eigen grondbeginselen weer betekenis probeert te geven en relevant probeert te maken voor vandaag, zijn een belangrijke stap in de goede richting.
  2. Ten tweede zullen politieke partijen de verbinding moeten zoeken met andere individuen en bewegingen die actief zijn in de samenleving. Natuurlijk kan de inzet van sociale media daarbij behulpzaam zijn, maar belangrijker is dat men zich als politieke partij openstelt voor de inbreng van anderen, zonder dat men het partijlidmaatschap daarvoor bij voorbaat verplicht stelt. We moeten bewerkstelligen dat er niet meer één standaard lidmaatschapsvorm is, maar verschillende, hybride lidmaatschapsvormen voor verschillende vormen van betrokkenheid.
  3. Geef, ten derde, ook het partijlidmaatschap meer inhoud. Dit kan bijvoorbeeld door de invloed van leden te vergroten bij de politieke standpuntbepaling, het opstellen van verkiezingsprogramma’s en het samenstellen van kandidatenlijsten. Creëer voldoende keuze en competitie, bijvoorbeeld door primaries (voorverkiezingen) te organiseren als er kandidaat-volksvertegenwoordigers en een lijsttrekker gekozen moeten worden.
  4. Ten vierde willen mensen naast invloed ook de mogelijkheid om mee te denken over maatschappelijke onderwerpen die hen specifiek bezighouden. Dit vraagt van politieke partijen dat ze niet alleen geografisch zijn georganiseerd (in afdelingen), maar ook thematisch (in beleidscommissies). Dit stimuleert specialisten die niet per se lokaal of algemeen politiek geïnteresseerd zijn om ook een bijdrage te leveren.
  5. Ten vijfde is het van belang dat partijen de rekrutering van hun vertegenwoordigers professionaliseren, door een betere kennis van interesses en kwaliteiten van haar leden en via scoutingcommissies die ook buiten de partij talent zoeken.
  6. Ten slotte dienen politieke partijen na te denken over het verbreden van hun activiteitenaanbod.

Lees het volledige opiniestuk vandaag in NRC Handelsblad of in de digitale editie voor abonnees.