Natuur bestaat wel

In ‘Horizon zonder land’ (Boeken, 21-10-11) bespreekt Kester Freriks een aantal titels rondom het thema natuur in Nederland. De stelling dat ‘echte’ natuur in Nederland niet bestaat, klinkt ook door in dit artikel. Echte natuur is er in Nederland inderdaad niet veel meer als dat vooral gezien wordt als natuurlijke landschappen. Ik vind dat een beperkte opvatting. Een andere invalshoek is dat de natuur hetgeen is dat als het ware gebruik maakt van die landschappen. Trekvogels bijvoorbeeld, waarvoor Nederland een zeer belangrijke rol speelt als pleisterplaats. Veel mensen in Nederland maken zich bezorgd om de manier waarop het huidige kabinet omgaat met natuurbeheer en -bescherming. Het is niet alleen in Mauretanië dat Nederlandse ornithologen zich inspannen om kostbare gebieden te behouden. Ook binnen onze landsgrenzen wordt die strijd gestreden, zoals bijvoorbeeld voor ontpoldering van de Hedwigepolder. Niet omdat dat zo’n mooi landschap oplevert, maar juist omdat de natuur het moet doen met de beperkte mogelijkheden die ons land biedt.

Dirk van Opheusden, Culemborg

    • Dirk van Opheusden