ik@nrc.nl

Op een avond vernam ik via Pauw & Witteman hoe op Radio Maria vurig voor zieken wordt gebeden. Ik dacht terug aan mijn moeder die na een zware hersenbloeding opgenomen werd in een tehuis. Zelden sprak ze nog een verstaanbaar woord. Tot er een dominee verscheen die theatraal een gebed de zaal in slingerde met het verzoek om „genezing voor allen hier aanwezig”. In de stilte die daarop volgde, klonk helder door de zaal: „Daar kan hij lang op wachten!” Het was de stem van mijn moeder.

Mieke van der Lely

    • Mieke van der Lely