Hoge Raad: kraakpanden ontruimen mag pas na kort geding

Het Openbaar Ministerie mag kraakpanden pas ontruimen na een kort geding. Dat bepaalde de Hoge Raad vanmorgen in een procedure die was aangespannen door de staat en een groep krakers.

Kraken is sinds 1 oktober vorig jaar wettelijk strafbaar. Daarvoor was het toegestaan, mits een pand langer dan een jaar leeg stond. Bovendien is in het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens vastgelegd dat krakers zich konden beroepen op het huisrecht, dat iedere bewoner tegen huisvredebreuk beschermt.

Vorig jaar november probeerde een groep krakers de ontruiming van hun pand aan te vechten via een civiele procedure. Volgens hen moet ook na de wetswijziging in 2010 gelden dat een rechter de ontruiming van tevoren moet toetsen. De rechter in Den Haag gaf hen gelijk, waarop zowel de krakers als de staat in hoger beroep gingen.

De krakers vonden namelijk dat alleen een (langdurige) bodemprocedure, die er mogelijk toe kunnen leiden dat ontruimingen voor lange tijd worden uitgesteld, kan uitwijzen of een ontruiming rechtmatig is. De staat stelde zich op het standpunt dat een rechterlijke toets niet nodig is, omdat de wetswijziging het huisrecht ondergeschikt heeft gemaakt aan het kraakverbod.

De Hoge Raad besliste vanochtend echter dat krakers wel een kort geding mogen aanspannen tegen een aangekondigde ontruiming en dat het OM de uitspraak hiervan moet afwachten.