Directeur CDA-denktank tegen extra bezuinigingen in 2012

De directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA, Raymond Gradus, wijst extra bezuinigingen door het kabinet op voorhand af.

De CDA-denker gaat met die opstelling lijnrecht in tegen de visie van partijgenoten in het kabinet. De ministers De Jager (Financiën, CDA) en Verhagen (Economische Zaken, CDA) willen juist wel extra bezuinigen als het begin volgend jaar slechter gaat met de economie en de begroting.

Het kabinet-Rutte heeft aangekondigd 5 miljard euro extra te gaan bezuinigen bovenop de huidige 18 miljard als komende lente blijkt dat het begrotingstekort meer dan 1 procentpunt tegenvalt.

Volgens Gradus kunnen extra bezuinigingen een recessie juist versterken. „In zijn algemeenheid moeten in tijden van een recessie vraagtekens gezet worden bij het voeren van een actief fiscaal beleid”, schrijft hij in het Tijdschrift van Openbare Financiën, een vakblad dat morgen verschijnt.

Volgens Gradus moet er, net als bij de vorige crisis, niet extra worden ingegrepen bij tegenvallende inkomsten, zodat het begrotingsbeleid niet de crisis verergert, maar juist als een soort schokdemper de klappen opvangt. „Extra bezuinigingen zijn in dit soort situaties niet gewenst.” Volgens Gradus bestaat het gevaar dat ze een recessie versterken.

Hij wijst op het succes van de crisismaatregelen van het vorige kabinet. Toen het begrotingstekort in 2009 snel opliep besloot Balkenende IV om niet meteen te bezuinigen, maar juist de economie enigszins te stimuleren met extra uitgaven.

Die keuze heeft volgens het Centraal Planbureau de economische schade substantieel beperkt. De werkloosheid zou in 2010 100.000 personen hoger zijn geweest als het kabinet direct was gaan bezuinigen, hetgeen de begrotingsregels toen voorschreven. Balkenende IV zag daarvan af, omdat het de economie niet nog een oplawaai wilde geven.

Volgens Gradus zouden bij aanzienlijke economische problemen in maart 2012 hervormingen op de woningmarkt of arbeidsmarkt beter zijn.

Die verbeteren volgens hem op lange termijn de overheidsfinanciën.

    • Jeroen Wester