De werknemer stal een fiets van een collega. En werd vervolgens ontslagen

Mag de baas je op staande voet ontslaan omdat je per ongeluk de fiets van een collega stal?

De Zaak. Een operator van Philips neemt na zijn werk uit de stalling een damesfiets met fietstassen mee. Hij denkt dat het de onlangs gestolen fiets van zijn vrouw is. Thuis blijkt dat hij zich heeft vergist. De volgende dag – voor hem een vrije dag – wordt hij naar zijn werk geroepen. De werkgever heeft ontdekt dat hij de verkeerde fiets meenam en hij wordt geschorst. De fiets was van een collega. Een dag later wordt hij per brief op staande voet ontslagen.

Wat deed de werknemer toen hij thuis zijn fout ontdekte? Dat is het probleem in deze zaak. Te weinig. Hij erkent bij de kantonrechter „ongelukkig” te hebben gehandeld. Die avond en de dag erna was hij te druk geweest met de verhuizing van zijn schoonmoeder. Hij vindt ook dat hij de fiets niet heeft gestolen, omdat hij nooit die bedoeling had.

Wat verwijt de werkgever hem? Diefstal van een collega. Philips vindt dat hij meteen zijn vergissing had moeten rapporteren aan de beveiligingsdienst en dat hij op zijn vrije dag de fiets spontaan had moeten terugbrengen. Nu is Philips het vertrouwen in zijn integriteit kwijt. Het bedrijf zegt dat het in deze kwesties een zerotolerancebeleid voert.

Hoe verdedigt de werknemer zich verder? Dat in de 25 jaar als operator voor Philips hem nooit enige disciplinaire maatregel is opgelegd. Er is geen enkele reden om aan zijn goede trouw twijfelen. De fiets van zijn vrouw was de laatste jaren herhaaldelijk gestolen. De laatste diefstal kon hij bewijzen. En mocht Philips hem al willen ontslaan, dan toch niet wegens ‘dringende reden’, maar liever met een gewone ontslagvergoeding.

Hoe kijkt de kantonrechter tegen de kwestie aan? Die stelt vast dat de damesfiets door de operator onrechtmatig is meegenomen. Dat de fiets van zijn vrouw inderdaad onlangs is gestolen. Maar dat zoiets nog geen eigenmachtig handelen rechtvaardigt, ook niet als je er zeker van bent je eigen gestolen fiets te herkennen.

De operator had aan de politie of de beveiligingsdienst moeten melden dat hij de gestolen fiets van zijn vrouw had zien staan. En die hadden dan de bezitter ervan met dat vermoeden moeten confronteren. Door de fiets mee te nemen heeft de operator zelf deze situatie veroorzaakt.

Juist omdat de operator slachtoffer van fietsendiefstal is geweest, had juist hij na de ontdekking van zijn eigen fout snel actie moeten ondernemen. Hij had moeten denken aan de collega die nu haar fiets miste. Maar door eerst zijn schoonmoeder te gaan verhuizen, koos hij voor zijn eigen belang.

Philips mocht dan ook, alles afwegende, in dit gedrag een ‘dringende reden’ voor ontslag vinden. De operator is dus op staande voet ontslagen, zonder recht op WW of op ontslagvergoeding. Hij moet ook de proceskosten van Philips betalen, ongeveer 400 euro.

    • Folkert Jensma