De krant is tegen Donner

Het hoofdredactioneel commentaar van 21 oktober stelt dat de benoeming van de vicepresident van de Raad van State omstreden zal zijn door toedoen van het kabinet, maar de krant moet de hand in eigen boezem steken als dat het geval is. Zij heeft immers niets nagelaten om een voor de hand liggende kandidaat te diskwalificeren, met als enige enigszins reële argument dat deze kandidaat een minister is.

Getracht is een sfeer te creëren waarin wat niet omstreden was, toch omstreden werd. Naar de motieven is het gissen. Onomstreden is dat de figuur Donner inderdaad wel zeer ver afstaat van de denkwereld van de krant, maar dit is uiteraard geen criterium.

A.L. de Werker

Groningen

    • A.L. de Werker