De grond in Groningen blijft tot 2070 schokken door gaswinning

Tot 2070 blijven er aardbevingen plaatsvinden in Noord-Groningen. Het zullen vooral kleine en kortdurende aardschokken zijn, veroorzaakt door de aardgaswinning die tot dat jaar in het gebied plaatsvindt. Dit blijkt uit onderzoek van TNO Bouw en Ondergrond, in opdracht van de gemeente Loppersum en de provincie Groningen. Bij Loppersum, in het Groningerveld, wint de NAM aardgas.

Uit een seismologisch statistisch model blijkt dat de zwaarste bevingen in de toekomst een kracht van maximaal 3,9 op de schaal van Richter kunnen hebben.

De onrust in Noord-Groningen is nog steeds groot, nadat zich de afgelopen vijf jaar vijf aardbevingen voordeden. De ‘gasbevingen’ hadden een kracht van 3 of meer op de schaal van Richter. De zwaarste werd gemeten in augustus 2006 in Westeremden en had een kracht van 3,5.

Huibert Borsje van TNO Bouw en Ondergrond gaf gisteravond op een bijeenkomst in het gemeentehuis van het Groningse Loppersum aan zo’n 130 mensen uitleg over de uitkomsten van twee onderzoeken over toekomstige aardbevingen. Hij vertelde de zaal dat scheuren in en verzakking van woningen wel dertig oorzaken kunnen hebben. „Het is een complex verhaal.” Moeilijk is vast te stellen of een aardschok de (enige) reden is, aldus Borsje.

Vijf woningen in Noord-Groningen zijn uitgebreid onderzocht. Hieruit bleek dat verzakking van de fundering de oorzaak was van scheuren in de muren. Ook verbouwingen en het weer kunnen leiden tot scheuren.

Het goede nieuws is dat alle woningen toekomstige bevingen kunnen doorstaan, zegt Borsje. „Het effect gaat niet verder dan scheurvorming. Toch iets positiefs. U hoeft niet naar buiten te rennen.”

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Vereniging Groninger Bodem uitte kritiek op de onderzoeken. „Onduidelijk blijft welke schade we in de toekomst kunnen verwachten.” Hij blijft ongerust over toekomstige bevingen en wees op een grafiek. Daarop stijgt de lijn die het aantal aardbevingen weergeeft tussen 1991 en 2011 van 0 naar 65. „De oorzaak van de toename wordt ons niet verteld.” Overigens beklemtoonde seismoloog Bernard Dost van het KNMI dat de toename vooral in het aantal kleine bevingen zit.

    • Karin de Mik