Congres in teken van Mauro

Mag Mauro worden uitgezet? De kwestie laat zien hoe verdeeld het CDA is. Morgen komt de partij bijeen.

Den Haag : 27 oktober 2011 Commissievergadering over de uitzetting van de jonge asielzoeker Mauro. foto © Roel Rozenburg

Den Haag. - Het was een jaar relatief rustig. Maar gisteren waren ze weer helemaal terug: de twee CDA-dissidenten Ad Koppejan en Kathleen Ferrier namen openlijk afstand van hun eigen fractie; de Angolese asielzoeker Mauro Manuel (18) moet niet worden teruggestuurd.

Weer, net als een jaar geleden tijdens de kabinetsformatie, volgt er een moeilijk partijcongres waarop de verdeeldheid van het CDA pijnlijk zichtbaar zal worden. Het moest morgen in Utrecht juist een rimpelloze dag worden. Tussenrapportages van commissies, resoluties over nummerportabiliteit en de sociale functie van het openbaar vervoer, speeches van de grote drie: de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de partijvoorzitter, de vicepremier.

„Alle verwarring die nu weer zichtbaar is in de partij komt door achterstallig onderhoud. Waar staan we voor?” Dat zegt Paul Schenderling, één van de partijleden die is aangesteld om de nieuwe partijlijn te bepalen. Schenderling en Koppejan schrijven vandaag in deze krant dat „hopeloos verouderde” traditionele politieke partijen wel moeten vernieuwen omdat de parlementaire democratie anders in gevaar komt.

Lokale afdelingen leveren hun eigen bijdrage. Zoals de afdeling Drenthe dat morgen doet. Deze heeft een resolutie liggen over, breed gesteld, „het kille vreemdelingenbeleid met name ten aanzien van de alleenstaande minderjarige vreemdeling”. Mauro is niet minderjarig en de resolutie werd ingediend voordat de kwestie zo opspeelde. Maar de indieners roepen op tot „een humaan beleid” en stellen dat „het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma ongewenst is en niet strookt met de CDA-uitgangspunten”. Dat kunnen 1.400 leden in de Jaarbeurs zien als een referendum over het besluit van de eigen minister Gerd Leers (Asiel, CDA) om Mauro uit te zetten.

„Dat wil ik niet”, probeert Tjitte de Jong, voorzitter van CDA-Drenthe, de gemoederen te bedaren. Terwijl hij tegelijk duidelijk wil maken het oneens te zijn met de minister. „We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen. Maar ons wel afvragen: is dit de juiste weg?” Hij gaat niet over beleid, benadrukt De Jong, de leden evenmin. Maar „we moeten dicht bij ons gedachtengoed blijven”. Ziedaar de verscheurdheid van CDA’ers: voor regeringsdeelname maar tegen wat zij als onbarmhartig beleid zien. Nieuwe Mauro-resoluties zijn nog mogelijk: leden mogen tot het laatste moment resoluties indienen, wat Mauro’s lot nog kan beïnvloeden. Leers beloofde morgen „goed te luisteren”. Zelf zegt hij te gaan spreken, de CDA-woordvoerder wist dit vanochtend nog niet. Leers zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij „met kracht van argumenten over de emoties heen kan komen”.

Commentaar: pagina 2

In het nieuws: pagina 4-5

Partij moet aansluiten bij bevolking pagina 16-17

    • Derk Stokmans
    • Freek Staps