Beroepsverbod EU voor pedoseksuelen

Veroordeelde pedoseksuelen kunnen in de toekomst in Europa minder makkelijk aan de slag in beroepen met kinderen. Landen mogen in elkaars strafregisters kijken.

Europese lidstaten worden verplicht elkaar inzage te geven in het strafregister bij de screening van sollicitanten voor banen in de kinderopvang. Deze verplichting, die op Nederlands initiatief tot stand kwam, staat in een richtlijn inzake de bestrijding van kinderporno die gisteren door het Europees Parlement is aangenomen.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) laat weten dat het kabinet „blij” is met de richtlijn.

Nederland kwam met het initiatief na de Amsterdamse zedenzaak. Deze zaak, die in december vorig jaar aan het licht kwam, draaide om misbruik van tientallen kleine kinderen op verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam.

Pas na de arrestatie van hoofdverdachte Robert M. bleek dat deze al eerder was veroordeeld in Duitsland voor het maken van kinderporno. Toch kreeg hij in Nederland een verklaring van goed gedrag, omdat Justitie niet beschikte over de Duitse gegevens. De nieuwe verplichting moet dit in de toekomst voorkomen.

Een voorstel van de Europese Commissie om kinderporno op het internet via filters te blokkeren, werd gisteren definitief afgewezen.

Burgerrechtenorganisaties als Bits of Freedom zagen dit als een gevaarlijke stap richting censuur op het internet. Filters zouden dan veel te gemakkelijk door de staat kunnen worden ingezet om illegaal geachte sites te blokkeren. Activisten lobbyden met succes bij europarlementariërs, die het wetsvoorstel amendeerden.

Sinds het in werking treden van het Verdrag van Lissabon kan het Europees Parlement volledig meebeslissen over Europees justitiebeleid.

In de aangenomen versie van de richtlijn staat – als alternatief voor filters – dat internetproviders in EU-lidstaten verplicht worden om kinderpornosites te verwijderen. De meeste landen, waaronder Nederland, doen dit al. Als een kinderpornosite in een niet-Europees land geregistreerd staat, kunnen filters worden gebruikt, maar dit is optioneel.

In de wettekst staat een Europese minimumstrafmaat voor twintig vergrijpen die te maken hebben met misbruik van kinderen. Voor het dwingen van een kind tot seksuele handelingen moet een rechter volgens de richtlijn in de hele EU tien jaar celstraf kunnen opleggen. Het gaat om de strafmaat – de in de wet genoemde maximumstraf, een niveau dat de rechter kan aanpassen.

Nog nooit eerder werden in een EU-richtlijn zo veel delicten aan een minimale strafmaat onderworpen. Door het Lissabon-Verdrag is harmonisering van het strafrecht vergemakkelijkt. In Nederland ligt de strafmaat voor alle twintig genoemde vergrijpen hoger dan de in de richtlijn genoemde niveaus.

De lidstaten moeten zich nog buigen over de door het europarlement aangenomen richtlijn, maar naar verwachting zullen zij geen belangrijke wijzigingen meer doorvoeren.