Top van Accell wil ook kunnen leven

De directeuren van Accell (Batavus, Sparta, Koga) zijn niet alleen succesvolle fietsenverkopers, zij weten hun eigen aandelen in het bedrijf ook goed te slijten.

Of je nu klimt op een Koga, of sprint op een Kimara, de fietsen van Accell kunnen heel snel, al was het maar door de hulpmotor die tegenwoordig op veel Sparta’s wordt meegeleverd.

Fietsenfabrikant Accell uit Heerenveen doet de laatste jaren goede zaken. De elektrische fietsen zijn in een vergrijzende en luier wordende samenleving een fijn product om af te zetten. Daarnaast koopt Accell regelmatig branchegenoten in het buitenland.

Op de beurs behoort het bedrijf tot de uitblinkers. Sinds het dieptepunt van de vorige crisis, in september 2008, is de waarde van het aandeel meer dan verdubbeld. Een belegging in de fietsfabrikant blijkt goed bestand tegen de conjuncturele nukken van de economie.

Topman René Takens kondigde eerder deze maand aan dat Accell nog actiever op overnamepad gaat. Winst en omzet zullen dit jaar stijgen, verwacht het bedrijf. Maar de vraag is in hoeverre de top zelf in die groeiplannen gelooft. De raad van bestuur geldt als notoire verkoper van aandelen Accell, niet als koper. De rijwielhandelaren deden de afgelopen jaren voor een veelvoud van hun salaris aan aandelen van het beursgenoteerde bedrijf van de hand.

Deze week was het weer raak. Bestuursvoorzitter Takens verkocht 17.556 aandelen tegen 16,30 euro. Opbrengst: een kleine 3 ton. Op 21 oktober, 28 september en op 27 juni verkocht de bestuursvoorzitter ook al aandelen.

„Dit heeft niets te maken met een gebrek aan vertrouwen in onze onderneming”, zegt bestuursvoorzitter René Takens. „Ons aandelenbezit is onderdeel van het beloningspakket. Om daarvan te kunnen genieten, moet je wel af en toe verkopen.”

Vorig jaar verkocht Takens dertien maal aandelen Accell, het jaar ervoor vijftien maal. Zijn collega’s in de raad van bestuur hebben een zelfde handelsbenadering. Financieel directeur Hielke Sybesma en operationeel directeur Jeroen Snijders Blok zijn vooral gewend om het vakje ‘verkoop’ aan te vinken als zij weer een transactie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanmelden – een plicht die voor alle bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland geldt.

De verkopen corresponderen vrijwel één op één met de aandelen die gekocht worden dankzij de personeelsopties. Die zijn ooit uitgevonden om de belangen van ingehuurde directieleden beter parallel te laten lopen met die van de aandeelhouders. Waarom dan toch steeds verkopen, waarom koopt Takens nooit aandelen Accell om te houden?

Takens: „Waar moet ik dat dan van betalen? Van mijn inkomen leef ik gewoon. De opbrengst van de aandelen gebruiken wij om leuke dingen mee te doen.” Zo besteedt Takens zijn opbrengsten aan „extra geld voor de vakantie” of „een keer een nieuwe auto voor mijn vrouw”.

Met de transactie van deze week staat de opbrengst van Takens dit jaar op ruim 5 ton. Vorig jaar verkocht hij voor ruim 9 ton en in 2008 voor ruim 1 miljoen euro aandelen Accell. De directie verkocht de afgelopen drie jaar gezamenlijk in totaal voor een slordige 5 miljoen aandelen.

Takens benadrukt dat de vele transacties een direct gevolg zijn van de slechte verhandelbaarheid van het aandeel. Als de directieleden hun aandelen die zij via opties in bezit krijgen in één keer verkopen, wordt de beurskoers te veel negatief beïnvloedt. „Wij doen dat altijd in goed overleg met de bank.”

In de meeste gevallen maken de bestuurders gebruik van het recht om aandelen tegen een voorafgesproken prijs te kopen, om ze daarna in een reeks van opgedeelde transactie tegen een hogere prijs op de beurs te verkopen.

Bestuursvoorzitter Takens bezit nog altijd ruim 100.000 aandelen Accell, maar dat geldt niet voor collega Sybesma, de financieel directeur. „Dat heeft privé-redenen. Sybesma heeft onlangs een nieuw huis gekocht.”

Maar de top van Accell heeft inmiddels ook de nadelen van aandelenbeloning ervaren. Want waarom daalde de koers van het bedrijf recentelijk van 20 naar 16 euro? Takens: „Dat komt alleen maar door ontwikkelingen elders in de wereld, niet door slechtere prestaties van Accell.” Takens: „Hoe zinvol is dan deze beloningscomponent? De koerswinst van een aandeel is begrensd, maar naar beneden lijk je vogelvrij te zijn.” Bij Accell gaan ze het daar binnenkort toch eens over hebben.