Mens-erger-je-niet in real life

Mens-erger-je-niet in real life

Alexander Klöpping kan niet omgaan met een, mijns inziens, doodeenvoudig menuutje op zijn digitale tv. En dat mag dan ook meteen aanleiding zijn om onze allerheiligste overleden held Steve Jobs aan te klampen (Zin, 26 oktober). De „vonk der innovatie”, teruggebracht naar een persoon die ons tot willoze consumptieslaven heeft gemaakt van allerlei betekenisloze elektronische gadgets.

Miljoenen mensen verdoen hun tijd nu met spelletjes als Angry Birds. Op de verjaardag van mijn dochter, net zeven geworden, zaten er tijdens de koffie met gebak voor de familie liefst vier mensen continu naar het scherm van hun glimmende iPhone te kijken. Digitale scrabble verovert nu de verjaardagen van kleine kinderen. „Ik moet éven een woord maken hoor!”, hoor ik mijn moeder roepen voor ze bijna tien minuten lijkt weggezonken in haar beeldscherm.

Ik mag vurig hopen dat technologie weer zo ingewikkeld wordt dat alleen de bollebozen onder ons hun ogen vierkant maken met de gloed van een beeldscherm. De volgende verjaardag mag iedereen zijn smartphone bij de deur inleveren en aan tafel plaats nemen, om daar een real life potje mens-erger-je-niet te doen. Dát is mijn vonk der menselijke innovatie.

Gerben Oebele Postema

Leeuwarden

    • Gerben Oebele Postema