Kamervraag van de week: wat doen we met terroristen-in-opleiding?

In Afghanistan, Pakistan, Jemen en Somalië kun je worden opgeleid tot jihadist. Tientallen Nederlanders hebben een uitreispoging gedaan of zijn er daadwerkelijk in geslaagd zich aan te sluiten, zei de AIVD in september tegen de NOS. Enkelen zouden nog actief zijn.

CDA-Kamerlid Coskun Çörüz vroeg aan minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wat er ondernomen wordt om deze mensen te stoppen. Gisteren kwam er antwoord.

Informatie inwinnen is al strafbaar

Het wetboek van strafrecht biedt voldoende mogelijkheden om personen te vervolgen die op training gaan, leggen de bewindslieden uit. Sinds 1 april 2010 is het deelnemen én meewerken aan training strafbaar op grond van artikel 134a.

De wettekst luidt: “Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Als strafrechtelijk onderzoek nog niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de plannen te vaag zijn, dan kan de AIVD betrokkene confronteren met het feit dat de dienst “bekend is met de werkelijke intentie van zijn reis”. Ook het mobiliseren van de omgeving behoort volgens de ministers tot de mogelijkheden.

Bij veroordeling kan Nederlanderschap ontnomen worden

Jihadisten die terugkeren uit het buitenland kan de AIVD bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aanmelden als “gevaar voor de nationale veiligheid”.

De IND kan daarop besluiten tot intrekking of weigering van een verblijfsvergunning of tot een ongewenstverklaring. “Op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) is het mogelijk om het Nederlanderschap te ontnemen van een persoon die onherroepelijk veroordeeld is wegens een terroristisch misdrijf. Het terroristische misdrijf moet dan wel gepleegd zijn na de inwerkingtreding van de wijziging van de RWN op 1 oktober 2010. Ook mag het ontnemen van het Nederlanderschap niet leiden tot staatloosheid.”

De PVV-Kamerleden Joram van Klaveren, Lilian Helder en Andre Elissen vroegen de ministers of jihadisten bij terugkeer meteen vastgezet kunnen worden. Bij vermoeden van schuld wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart, luidt het antwoord. “Een gevangenhouding op een terroristenafdeling is een mogelijkheid indien aan bepaalde criteria wordt voldaan.”