Hans Wiegel

Mijn man en ik genieten iedere ochtend van het jeugdig elan van nrc.next. Ik voel mij echter geroepen een misverstand uit de weg te ruimen naar aanleiding van het tendentieuze artikel van Hans Wiegel over een dreigend generatieconflict (Opinie, 24 oktober). Hij stelt dat de ouderen van nu 85 procent van hun loon zouden ontvangen. Misschien dat dat voor een kleine groep ouderen geldt, echter het ABP-pensioen van mijn man en mij bedroeg bij aanvang nog geen 70 procent van ons laatst genoten salaris, inclusief AOW! Dient nog te worden vermeld dat er gedurende 3 jaar geen indexatie heeft plaatsgevonden (in mijn geval sinds ik pensioen ontvang). Ik hoop dat minister Kamp ook bereid is met de ouderenorganisaties te praten en de nuance te zoeken. Conflicten zijn er al genoeg.

G. Vermeulen

68 jaar, sinds 3 jaar gepensioneerd

    • G. Vermeulen
    • Sinds 3 Jaar Gepensioneerd