Groei meldingen van kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno bestaat vijftien jaar. In die tijd is het aantal meldingen fors toegnomen. Vijftien jaar geleden kwamen er 256 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 9.164. Het meldpunt bepaalt wat kinderporno is en wat niet, en schakelt vervolgens het KLPD in.

pagina 8 en 9