Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Eurodeal: helft Griekse schuld afgewaardeerd, sterker noodfonds

Van Rompuy vannacht op de persconferentie waarin de eurodeal bekend werd gemaakt.

Na urenlange onderhandelingen in Brussel is vanochtend vroeg een plan voor de redding van de euro gepresenteerd. De helft van de Griekse staatsschuld wordt afgewaardeerd en de slagkracht van het Europese noodfonds wordt vergroot tot 1000 miljard euro.

EU-voorzitter Herman van Rompuy kondigde even na vier uur op een persconferentie aan dat de leiders van de eurolanden “belangrijke beslissingen” hebben genomen om de dreiging van de eurocrisis weg te nemen. Hij bevestigde berichten van eerder vannacht dat de banken bereid zijn de Griekse staatsschuld met vijftig procent af te waarderen. Daarmee wordt de schuldenlast van de Grieken bij private partijen sterk verlicht worden en kan het land behoed worden voor een desastreus faillissement.

Van Rompuy maakte op de persconferentie ook bekend dat de slagkracht van het Europese noodfonds EFSF wordt verviervoudigd naar 1000 miljard euro. Er gaat geen extra geld van de lidstaten in het noodfonds, maar het fonds wordt zo ingericht dat dezelfde hoeveelheid geld zwakke eurolanden meer bescherming biedt. Het plan omvat verbetering van de kredietwaardigheid van schuldpapieren uitgegeven door lidstaten, evenals de creatie van speciale kredietfaciliteiten die worden gefinancierd door zowel private als publieke investeerders. De details zullen in november verder uitgewerkt worden.

En toch is het tijd voor details, zegt economisch commentator van NRC Handelsblad, Maarten Schinkel. Wat het “wild complexe” akkoord precies inhoudt en de gevolgen ervan voor de beurs worden pas over een paar dagen duidelijk.

Net als bij de slag om Austerlitz moeten we wachten tot de mist wegtrekt om te zien wat er eigenlijk gebeurd is. Het akkoord dat vannacht is afgesloten lijkt veel op de deal die lidstaten op 21 juli maakten. Toen werd pas dagen na de top duidelijk wat de afspraken precies inhielden. Dat is nu ook het geval, wat bijvoorbeeld is afgesproken over de banken is zeer gecompliceerd. Je ziet ook dat de beurzen nu positief reageren omdat er na al die rampenscenario’s die eerder geschetst werden, er nu een reddingsplan gepresenteerd worden. Maar pas over een paar dagen worden de gevolgen van dat plan duidelijk. De vraag is hoe de markten dan reageren. Het is goed dat er nu een plan is, maar een duidelijk ingevuld plan is het niet. De details moeten nog uitgewerkt worden, maar het is nu wel tijd voor die details.

Gisteravond al akkoord over het verhogen van de buffers van Europese banken

Gisteravond bereikten de regeringsleiders van de 27 EU-landen al wel een definitief akkoord over herkapitalisatie van de Europese bankensector. De banken moet eind juni volgend jaar hun kapitaalratio, de verhouding tussen het eigen kapitaal van banken en hun op risico gewogen bezittingen, hebben opgehoogd tot 9 procent.

De banken moeten in eerste instantie zelf proberen om hun kapitaalratio met behulp van private partijen te verhogen. Als dat niet lukt, moeten nationale overheden de banken te hulp schieten. Als die daar niet toe in staat zijn, kunnen de banken aankloppen bij het Europese noodfonds EFSF. Volgens de Europese Bankautoriteit moeten de grote Europese banken zo’n 106 miljard euro aan nieuw kapitaal aantrekken om hun kapitaalratio’s weer op orde te krijgen.